Naše služby

Naše službyAdvokátní kancelář Mgr. Michaela Herese se zejména specializuje na poskytování služeb v oblasti práva obchodního a občanského, práva informačních technologií, zakládání korporací, práva k nemovitostem, zastupování klientů při jednání před soudy a orgány státní správy a územní samosprávy a ve věcech trestních a přestupkových v dopravě a podnikání. Ve spolupráci s exekutorskými kancelářemi zajišťuje vymáhání pohledávek pro klienty. S ohledem na klientskou poptávku po poskytování komplexních řešení trvale spolupracujeme s řadou externích konzultantů a znalců z ekonomické či daňové oblasti.

Významnou součástí naší agendy je také právo rodinné. Zajišťujeme komplexní vypořádání vzájemných vztahů mezi manžely v rámci rozvodového řízení a na to navazující vyřešení péče o děti a stanovení výživného.

Svým klientům v oblasti soudních sporů nabízíme především loajální a odbornou obhajobu jejich práv všemi dostupnými právními prostředky.