Palmáre

PalmárePalmáre, nebo-li odměna za poskytnutí právních služeb je ošetřena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Podle této vyhlášky si buď advokát může cenu právních služeb sjednat ve smluvní výši, nebo se při určení výše této odměny vychází z tzv. mimosmluvní odměny stanovené touto vyhláškou.

Naše advokátní kancelář preferuje tzv. hodinovou odměnu. Odměna je určena počtem hodin věnovaných konkrétní kauze a je účtována za každou započatou hodinu poskytování právních služeb. Jednotlivé sazby jsou určeny po dohodě v závislosti na obtížnosti a složitosti kauzy.